NGAOHIʻANGA ʻO E TAKI

Tokotaha ngaohi tangai

Ko ha fale ngaohiʻanga faka-Siaina kitautolu ki he customization ʻo e tangai. Kapau ʻoku fie maʻu ke ke fakatau ha ngaahi tangai kehekehe mo ha ʻu kato afei ʻi he lalahi

Te mau tokoniʻi kakato kimoutolu. Te mau ʻoatu ha ngaahi tokoni hokohoko hange ko e ngaohi ʻo e O, export, mo tanaki atu e fotunga. Kataki ʻo ʻai ke mau ʻiloʻi ʻa e fika ʻo e naunau mo e lahi ʻoku ke fie fakatau, pea ʻimeili mai kiate kimautolu

ʻOku ʻomi ʻe Feima kato

ngaahi founga fakaleleiʻi ʻo e seini ke feʻunga mo hoʻo ngaahi fie maʻu pau:

Founga kuo fili

Ko e ʻuluaki sitepu ʻi heʻetau founga ngaue ko hono ʻimeili hoʻo koloa kuo fili mo e lahi ke [email protected]

Tau Lau Ki Ai

Hili hoʻo fakangofua ʻa e lea, te mau ʻoatu ha ʻinivoisi proforma

Fakatahatahaʻi

Hili hoʻo fai ha totongi ʻo fakatatau ki he ʻIANI MATELI, ʻe kamata leva ʻa e polokalama. ʻOku kehekehe pe ʻa e taimi taki ʻo makatuʻunga ʻi he koloa.

Fakafolau

Ko ʻene manufactured pe ʻa e koloa, te tau ʻave leva ʻa e ngaahi naunau kuo kakato ki he loto ʻataʻataa pe ki he malaʻe vakapuna.

Tokotaha ngaohi kato ʻi Siaina

ʻOKU TAU MAKEHE ʻI HE NGAOHIʻANGA TANGAI

NAUNAU

ʻUluaki faʻu ha naunau tangai

VAKAIʻI

Sivi mo hono fola ʻo e ngaahi naunau

KOSI

Ko hono kosi ʻo e tupenu ʻo e tangai

SEWING

Founga tuitui ʻo e tangai

KOFUKOFU

ʻOsi hono sivi fakaʻosi ʻo e tuʻo 2 ʻe faʻo ʻi he puha

SNIPPING ʻO E FILO

Ko hono ʻauhani ʻo e filo mo e tuʻunga lelei ʻo e sieke

FAKAʻOSI ʻO E SEWING

tuitui fakaʻosi ki he tangai

SEWING MAKEHE

Tuitui makehe ʻe he misini fakakomipiuta

Talamai e meʻa ʻoku ke fekumi ki ai? Tokotaha ngaohi kato ʻi Siaina

Tokotaha ngaohi kato falalaʻanga ʻi Siaina

KO ʻETAU KOLOA FAKATAU LELEI

Ko e tokotaha ngaohi tangai ʻa Siaina

1 Y
Ngaahi Taʻu ʻo e Ngaahi Meʻa Kuó u

Jinhua Feima kato Co., Ltd. langa 1995.

1 + m 5
Feituʻu ngaohiʻanga

Feituʻu ngaohiʻanga koloa lahi ke tokangaʻi hoʻo ngaahi ʻota lalahi

1 mili.$
Paʻanga hu mai fakataʻu ʻo e fakatau

Kuo fakautuutu e fakatau ʻi he taʻu ki he taʻu pea kuo nau maʻu ha ngaahi vakaiʻi lelei mei he kau fakatau fakaemamani lahi

Saliote fakatau
Fakatonutonu e cookies ʻoku fie maʻu

Kole ha lea vave

Te mau fetuʻutaki atu kiate koe ʻi loto ʻi he ʻaho ngaue ʻe 1, kataki ʻo tokanga ki he ʻimeili mo e ʻuluaki [email protected]